STORMOT 2005
Jamtamot redivivum 90 år
Jamtamot 98 år
lördagen den 9 april


Anmälan
Anmälan till Stormot 2005 kan ske genom att endera ...
anmäla sig på webbsidan Anmelan te Mot,
skriva upp sig direkt på teckningslistan på Norrlands nation,
eJ-meddela sig till Br ÖH Ole Nilsson, som bekräftar varje eJ-anmälan med ett eJ-svar,
ringa Br ÖH på tfn 018-512841.

Några programpunkter
Heitvasskask 17DK
Öppnande av Motet i Gamla salen 18DK
Val och installation av Heders-ÖH
Utdelning av Hederspriset 2005 till Torbjörn Junhov
Utdelning av JUBEL-medaljer
Fortsatt utdelning av medaljer
HALVAR, NYMAN, STORMOTS,
Guld-JT, Silver-JT, JT
Utnämnande av Storjamtar
................
Val av Gamlest och Tyngst
Gruppfoto järntrappan
Stormotssalut
Middag
Jubileumstal
Sång och musik
Stormotsauktion
Auktionsobjekt mottages gärna från Brr!
Surpriser
Stj Arne Rubensson berättar om "Maninna"
Filmvisning
Luguberiteter
Nachspiel
Bilder från Stormotet 2005


Jamtamots styrelser för var tionde år

Styrelsen vid grundandet 1915-02-23 (Mot nr 1)

  ÖH – Pehr Lugn
H – John Andersson
Go – Ossian Ericson
Skr – Valdemar Ocklind
Fo – Karl Nilsson
Gv – Gösta Wikegård
7-m – Ragnar Berg

Styrelsen vid 10-årsjubileet 1925-02-21 (Mot nr 31)

  ÖH – Sigurd Kihlgren
H – Sven Svensson
Go – John Lindgren
Skr – Bertil Nordenfelt
Fo – Åke Fridell
Gv – Nils Viklund
7-m – Jonas Sivertsson
Le – Nils Bååthe

Styrelsen vid 20-årsjubileet 1935-02-23 (Mot nr 64)

  ÖH – Gunno Hasselberg
H – Bror Svenssonn
Go – Erik Lindgren
Skr – Alan Kristensson
Fo – Hugo Eriksson
Gv – Kjell Kjelldén
7-m – Nils Landin
Le – Arvid Gudmundsson
Msk – Olof Sandler

Styrelsen vid 30-årsjubileet 1945-03-14 (Mot nr 96)

  ÖH – Lars-Magnus Holmbäck
H – Ingvar Arbman
Go – Einar Öberg
Skr – Lennart Holm
Fo – Arne Olsén
Gv – Herje Bragée
7-m – Hans Hedenmark
Le – Harald Edwall

Styrelsen vid 40-årsjubileet 1955-0x-xx (Mot nr 13X)

  ÖH – Bengt Magnusson
H – Herbert Larm
Go
Skr
Fo
Gv – Bengt Edwall
7-m – Bengt Selander
Le

Styrelsen vid 50-årsjubileet 1965-02-27 (Mot nr 197)

  ÖH – Björn Svedbergh
H – Leif Rentzhog
Go – Sven-Bertil Jansson
Skr – Olof Svanberg
Fo – Rolf Karlsson
Gv – Olle Wallén
7-m – Tage Levin
Le – Lennart Espmark
Msk – Arne Bohlin

Styrelsen vid 60-årsjubileet 1975-03-15 (Mot nr 265)

  ÖH – Per-Erik Wåglin
H – Thomas Johnsson
Go – Stefan Halvarsson
Skr – Leif Jacobsson
Fo – Göran Nyström
Gv – Mats Hastegård
7-m – Ulf Pettersson
Le – Per-Gunnar Norman
Msk – Torsten Sivertsson

Styrelsen vid 70-årsjubileet 1985-02-23 (Mot nr 349)

  ÖH – Lars-Olof Mattsson
H – Mikael Franzon
Go – Lars-Göran Larsson
Skr – Anders Johannisson
Fo – Anders Rindberg
Gv – Göran Pehrman
7-m – Stefan Lindberg
Le – Per-Johan Ahlzén
Msk – Lars Salomonsson
Red – Mats Östlund

Styrelsen vid 80-årsjubileet 1995-02-25 (Mot nr 436)

  ÖH – Daniel Markstedt
H – Magnus Mohlin
Go – Lennart Nyman
Skr – Per-Olof Andersson
Fo – Inge Svensson
Gv – Johan Bjerner
7-m – Joakim Henriksson
Le – Örjan Festin
Msk – Torhald Eriksson
Red – Johan Larsson

Styrelsen vid 90-årsjubileet 2005-04-09 (Mot nr 517)

  ÖH – Ole Nilsson
H – Magnus Norberg
Go – Mathias Marsh
Skr – Simon Falck
Fo (ht04) – Christian Alsing
Fo (vt05) – Erik Axel Nord
Gv-P – Fredrik Olofsson
Gv-S – Olof Orrell
7-m – Nyllet
Le – Mårten Oscarsson
Msk – Gustav Jernberg
Red – Andreas Karlsson