Jamtamots Hederspristagare år 2005

Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg på sitt Julmot den 4/12 2004 till Hederspristagare för år 2005 Torbjörn Junhov.

Hederspristagaren 2005 stående på Campus Östersund, det gamla regementet A4.
Foto: Bo Oscarsson

Hederspristagaren 2005.
Foto: Br Red

Heders-ÖH vid Stormotet 2005, Bo Oscarsson, delar ut Jamtamots Hederspris 2005 till Torbjörn Junhov.
Foto: Br Red
Torbjörn Junhov  
för hans förläggarverksamhet av Jemtlandica genom Jengel – förlaget för jemtlandica.
Torbjörn Junhov föddes i Laxsjö den 2 augusti år 1937, och växte sedan upp på ort och ställe. Han var, efter ett militärtypiskt kringflackande liv, bosatt i Östersund där han avled den 15 januari 2014.
Det var i början av 1990-talet, som Junhov kom på tanken att starta ett eget bokförlag. Han började att se fram emot sin pensionering efter ett helt yrkesliv i militär tjänst, och att äntligen få slå sig ner för gott hemma i Jämtland efter ett kringflackande liv som officer i det militära, på tjänstgöringar runt om i landet och även utomlands (i Bosnien som observatör åt FN).

Han har nu fram till dags dato givit ut en kollektion med böcker om Jämtland, jämtar och jamtska språket, böcker som alla bär förlagsstämpeln Jengel. På jamska betyder Jengel styltor, med den överförda betydelsen att komma upp och vidga sina vyer). Förlaget är uteslutande för Jemtlandica, och dessutom det enda bokförlag som har Jemtlandica på sin utgivning. Hans målsättning med förlaget är att genom bokutgivning lyfta fram och sprida kunskap om olika aspekter av landskapet Jämtland, dess kultur och dess historia, samt dess människor i nu och i förgången tid.

Torbjörn Junhov intresse för historia har resulterat i att han på gamla dar har tagit en fil.kand-examen med historia som huvudämne. Han är ledamot av Heimbygdas Språkkommitté och har varit dess ordförande under åren 1999-2003. Han är ordförande i Aksel Lindström-sällskapet och ansvarar tillsammans med Bo Oscarsson för utgivningen av tidskriften Aksel.

Torbjörn Junhov sticker inte under stol med att han är Jämtlandspatriot och att han känner glädje över detta. Han har svårt att förstå vad det skulle vara för fel med ett sådant ställningstagande, och känner sig tvärtom mycket stolt över sin identitet som Jamt.

Sammantaget kan sägas att Torbjörn Junhov är en mycket driftig person som gör utomordentligt bra saker för Jamtlands bästa. En förhoppning är att Jamtamots Hederspris år 2005 ska inspirera honom att ytterligare utveckla sin förläggarverksamhet.

Publikationer utgivna av förlaget Jengel

Den första boken som förlaget Jengel publicerade (år 1993) var en anspråkslös samling limerickar på jamska, 'Lyssnarnas limerickar'. Nästa publikation, 'Kartläggningen av Jämtland och Härjedalen' från år 1995, skrev Torbjörn Junhov själv tillsammans med Lantmäteriverket. Därefter publicerades memoarboken 'Oäktingen' av olympiaryttaren John Ellmin. Förordet skrevs av en av John Ellmins söner – journalisten och författaren Kjell Albin Abrahamson.

Det stora genombrottet för bokförläggare Junhov kom förmodligen i och med publiceringen år 2001 av Bo Oscarssons 'Orlboka' på 520 sidor och hittills tryckt i 4 000 exemplar. Orlboka blev en klar succé, och den första upplagan blev slutsåld inom mindre än ett år. Den populära Orlboka följdes året därefter av en smalare utgivning, nämligen 'Ordlista över 1700-talsjamskan', också den av Bo Oscarsson.

Under de senaste åren har Jengel givit ut Hans Mebius 'Bissie', studier i samisk religionshistoria, en bok av självaste Wilhelm Peterson-Berger kallad 'Fjällminnen', 'På jamska' heter en liten bok på vers för varje bokstav i alfabetet; från artut till ärsoks, med lika många illustrationer och slutligen en riktig bokhyllning till Jämtland med titeln 'Det goda livet' som handlar om mat och natur och allt annat som gör livet värt att leva i Jämtland. Lagom till julen 2004 kom också mastodontverket "Konzta", om dokumentering av alla konstnärer i Jämtland och Härjedalen, skriven av Staffan Sandler, Rolf Anderzon et allum. Utöver detta utger Torbjörn Junhov den anrika jultidningen 'Jul i Jämtland'.