STORMOT 2003
Det 500:e Motet
lördagen den 22/3


(publicerade den 23/3-2003)

Anmälan till Mot
Anmälan till Stormot 2003 kan ske endera genom att (1) förbetala medelst den postgiroblankett som åtföljer kallelsen som i februari skickas till alla invalda jamtar, (2) skriva upp sig direkt på teckningslistan i cafeterian på Norrlands, (3) eJ-meddela sig till Br ÖH Erik Axel Nord som bekräftar varje eJ-anmälan med ett eJ-svar, eller (4) ringa Br ÖH på tfn 018-463690.

Sista anmälningsdag är 17 mars. Ordinarie Motavgift är 250 kr, men reduceras vid förbetalning.

Kl. 12.00 dagen efter Stormotet kommer det att serveras brunch i Inre Läs. En särskild brunchavgift tas ut på plats. Anmälan till arrangemanget ska göras i samband med anmälan till Mot.

Några programpunkter
Heitvasskask 17DK
Öppnande av Motet i Gamla salen 17DK
Då samlas bröderna på nationen för heitvasskask, utställning samt visning av video upptagning. Förhandlingarna börjar några dubbelduskar minuter efteråt.
Val och installation av Heders-ÖH
Utdelning av Hederspriset 2003 till Kjell-Erik Eriksson
Utdelning av JUBEL-medaljer
Utnämnande av Storjamtar
Fortsatt utdelning av medaljer
HALVAR, NYMAN, STORMOTS,
Guld-JT, Silver-JT, JT
................
Middag à 500:e Motet
Jubileumstal
Stormotsauktion
Auktionsobjekt mottages gärna från Brr!
Luguberiteter
Surpriser och luguberiteter
Nachspiel
Stormot 2003


Styrelser vid varje jämnt 100:e Mot

100:e Motet 1946-02-10

  ÖH – Lars-Magnus Holmbäck
H – Ingvar Arbman
Go – Einar Öberg
Skr – Lennart Holm
Fo – Arne Olsén
Gv – Herje Bragée
7-m – Hans Hedenmark
Le – Harald Edwall

200:e Motet 1965-10-15

  ÖH – Lennart Espmark
H – Arne Bohlin
Go – Carl-Eric Ericsson
Skr – Larsolof Rindberg
Fo – Lennart Sundström
Gv – Evert Wallström
7-m – Göte Persson
Le – Ulf Eklund
Msk – Folke Johnsson

300:e Motet 1979-03-23

  ÖH – Thord Larsson-Graff
H – Gunnar Nilsson
Go – Bo Oscarsson
Skr – Lars-Göran Larsson
Fo – Anders Nyström
Gv – Ulf Larsson
7-m – Lars Söderström
Le – Hans-Peter Burman
Msk – Bo Ryding
Red – Ulf Pettersson

400:e Motet 1990-11-24

  ÖH – Leif Festin
H – Thomas Nilsson
Go – Richard Lindström
Skr – Stefan Eriksson
Fo – Jon Frändén
Gv – Ville Sjögren
7-m – Erik Vesterlund
Le – Magnus Rönn
Msk – Lennart Nilsson
Red – Per-Ove Zetterlund

500:e Motet 2003-03-22

  ÖH – Erik Axel Nord
H – Gustav Jernberg
Go – Mathias Marsh
Skr – Andreas Lundström
Fo – Erik Larsson
Gv-P – Magnus Norberg
Gv-S – Kári Olafsson
Le – Jacob Bolin
Msk – Christian Alsing
Red – Ole Nilsson