Jamtamots Hederspristagare år 2003

Student- och hembygdsföreningen Jamtamot i Uppsala utsåg på sitt Julmot den 7/12 2002 till Hederspristagare för år 2003 fiolspelmannen Kjell-Erik Eriksson.
Hederspristagarn spæla för Jamtom.
(Foto: Ole Nilsson)
Kjell-Erik Eriksson
Kjell-Erik Eriksson är född 1971 i Gäddede, men familjen flyttade tidigt till Kaxås, Offerdal, där han växte upp, och han är numera bosatt på Frösön.
Han kommer från en musikalisk familj och började spela fiol som barn. Senare kom han i kontakt med de lokala spelmännen i Offerdal och fick lära sig den där alltjämt levande Lapp-Nils traditionen. Han förkovrade sig sedan vidare i folkmusik på Malungs musikfolkhögskola.
Kjell-Erik har under mer än tio år varit eldsjäl och frontman i den numera vitt berömda folkrockmusikgruppen Hoven Droven och under de senaste åren också i folkmusiktrion Triakel. Båda grupperna har ett gediget rykte i folkmusikkretsar i hela Norden, i norra Europa, och även i USA.
Kjell-Erik Eriksson har på många sätt förnyat den jamtska folkmusiken och spritt den över hela världen, bl.a. via Hoven Drovens världsturnéer, och varit en eminent ambassadör för hembygden vid alla de intervjuer som han har gett.


Se även: Kjell-Erik Eriksson på Wikipedia.

Kjell-Erik Eriksson med Hederspris och Hedersprisdiplom på Stormotet den 22/3 2003.
(Foto: Ole Nilsson)