Stormot 2000
lördagen den 26/2

1907 – Jamtamot – 1910
1915 – Jamtamot Redivivum – 2000
Anmälan till 2000 års Stormot kan ske per eJ-brev till Br ÖH som bekräftar anmälan med ett eJ-svar. Det går även bra att ringa (018-137107) eller att teckna sig direkt på teckningslistan i cafeterian på Norrlands.
Anmälningslista
Gjestboka at jamtom
Anmälningslista Gjestboka at jamtom
Några programpunkter
Heitvasskask i anslutning till Motlokalen
Öppnande av Motet i Gamla salen
Val av Heders-ÖH
Korande av Per Stjernström som Hederspristagare år 2000
Utdelande av JUBEL-medaljer
Utnämnande av Storjamtar
.......
Fyllnadsval till Fakultetsstyrelsen
Val av Gamlest och Tyngst
Gruppfoto
Stormotsmiddag
.......
Sång av Jamtamotkören
.......
Högtidstal
.......
Stormotsauktion
.......
Nachspiel
Gruppfoto från ett tidigare Stormot
Gruppfoto från Stormotet den 25/2 1995
Skriverier efteråt
LT 2000-04-25
NV nr 3/2000