STORMOT 2010
lördagen den 20/3

Jamtarnas trohetsed

Jamtamot redivivum 95 år
Jamtamot 103 år

Anmälan
Anmälan till Stormot 2010 sker i två steg genom att
(1) eJ-meddela sig till br ÖH Robert Hansson eller till br Fo Gunnar Irén. Varje eJ-anmälan kommer att bekräftas med ett eJ-svar.
(2) efter att ett eJ-svar mottagits betalas Motavgiften till bankgiro XXX-XXXX, med meddelandet STORMOT FÖRNAMN EFTERNAMN
Några programpunkter
Heitvasskask 17DK i anslutning till Motlokalen
Öppnande av Motet i Gamla salen 18DK
Val och installation av Heders-ÖH
Utdelning av Hederspriset 2010 till Per Bergvall
Utdelning av JUBEL-medaljer
Fortsatt utdelning av medaljer
HALVAR, NYMAN, STORMOTS,
Guld-JT, Silver-JT, JT
Utnämnande av Storjamtar
................
Val av Gamlest och Tyngst
Gruppfoto järntrappan
Stormotssalut
Middag
Jubileumstal
Sång och musik
Stormotsauktion
Auktionsobjekt mottages gärna från Brr!
Surpriser
Luguberiteter
Nachspiel

Jamtamots styrelser
för var tionde år


Styrelsen vid grundandet
1915-02-23 (Mot nr 1)


  ÖH – Pehr Lugn
H – John Andersson
Go – Ossian Ericson
Skr – Valdemar Ocklind
Fo – Karl Nilsson
Gv – Gösta Wikegård
7-m – Ragnar Berg

Styrelsen vid 10-årsjubileet
1925-02-21 (Mot nr 31)


  ÖH – Sigurd Kihlgren
H – Sven Svensson
Go – John Lindgren
Skr – Bertil Nordenfelt
Fo – Åke Fridell
Gv – Nils Viklund
7-m – Jonas Sivertsson
Le – Nils Bååthe

Styrelsen vid 20-årsjubileet
1935-02-23 (Mot nr 64)


  ÖH – Gunno Hasselberg
H – Bror Svenssonn
Go – Erik Lindgren
Skr – Alan Kristensson
Fo – Hugo Eriksson
Gv – Kjell Kjelldén
7-m – Nils Landin
Le – Arvid Gudmundsson
Msk – Olof Sandler

Styrelsen vid 30-årsjubileet
1945-03-14 (Mot nr 96)


  ÖH – Lars-Magnus Holmbäck
H – Ingvar Arbman
Go – Einar Öberg
Skr – Lennart Holm
Fo – Arne Olsén
Gv – Herje Bragée
7-m – Hans Hedenmark
Le – Harald Edwall

Styrelsen vid 40-årsjubileet
1955-0x-xx (Mot nr 13X)


  ÖH – Bengt Magnusson
H – Herbert Larm
Go
Skr
Fo
Gv – Bengt Edwall
7-m – Bengt Selander
Le

Styrelsen vid 50-årsjubileet
1965-02-27 (Mot nr 197)


  ÖH – Björn Svedbergh
H – Leif Rentzhog
Go – Sven-Bertil Jansson
Skr – Olof Svanberg
Fo – Rolf Karlsson
Gv – Olle Wallén
7-m – Tage Levin
Le – Lennart Espmark
Msk – Arne Bohlin

Styrelsen vid 60-årsjubileet
1975-03-15 (Mot nr 265)


  ÖH – Per-Erik Wåglin
H – Thomas Johnsson
Go – Stefan Halvarsson
Skr – Leif Jacobsson
Fo – Göran Nyström
Gv – Mats Hastegård
7-m – Ulf Pettersson
Le – Per-Gunnar Norman
Msk – Torsten Sivertsson

Styrelsen vid 70-årsjubileet
1985-02-23 (Mot nr 349)


  ÖH – Lars-Olof Mattsson
H – Mikael Franzon
Go – Lars-Göran Larsson
Skr – Anders Johannisson
Fo – Anders Rindberg
Gv – Göran Pehrman
7-m – Stefan Lindberg
Le – Per-Johan Ahlzén
Msk – Lars Salomonsson
Red – Mats Östlund

Styrelsen vid 80-årsjubileet
1995-02-25 (Mot nr 436)


  ÖH – Daniel Markstedt
H – Magnus Mohlin
Go – Lennart Nyman
Skr – Per-Olof Andersson
Fo – Inge Svensson
Gv – Johan Bjerner
7-m – Joakim Henriksson
Le – Örjan Festin
Msk – Torhald Eriksson
Red – Johan Larsson

Styrelsen vid 90-årsjubileet
2005-04-09 (Mot nr 517)


  ÖH – Ole Nilsson
H – Magnus Norberg
Go – Mathias Marsh
Skr – Simon Falck
Fo (ht04) – Christian Alsing
Fo (vt05) – Erik Axel Nord
Gv-P – Fredrik Olofsson
Gv-S – Olof Orrell
7-m – Nyllet
Le – Mårten Oscarsson
Msk – Gustav Jernberg
Red – Andreas Karlsson

Styrelsen vid 95-årsjubileet
2010-03-20 (Mot nr 555)


  ÖH – Robert Hansson
H – Jon Nyström
Go – Johan Bengtsson
Skr – Hugo Byberg
Fo – Gunnar Irén
Gv-P – Etay Lechner
Gv-S – János Nagy
7-m – Andreas Stetenfeldt
Le – Björn Persson
Msk – Johan Lundbäck
Red – Jonas Andersson