Jamtamots adress och konton

Adressändring
Invald Jamt som har bytt adress kan meddela detta hit.
Adress
Jamtamot
Norrlands nation
Västra Ågatan 14
753 09 UPPSALA