Ärtvällingamotet den 28/1 2006

Gruppfoto vid Ärtvällingamotet den 28/1 2006
Foto: Jacob Bolin
Gruppfoto vid Ärtvällingamotet den 28/1 2006
Br Storjamten P-G Norman är hissad som Tyngst.