Bilder från Mot och styrelsesmak vt 1998

Gruppfoto vid Ärtvällingamotet den 30/1 1998
Foto: Br 7-man
Gruppfoto vid Ärtvällingamotet den 30/1 1998
Foto från Lycksalighetens ö den 30/1 1998
Foto: Br 7-man
Foto från Ärtvällingamotet den 30/1 1998
Jamtar i snöstorm på Lycksalighetens ö. Från vänster i bild skönjes brr Jonas Egervärn, Michael Blom, och Andreas Sjödin.
Gruppfoto vid Prismotet den 20/3 1998
Foto: Br 7-man
Gruppfoto vid Prismotet den 20/3 1998
Gruppfoto vid Valmotet den 25/4 1998
Foto: Br 7-man
Gruppfoto vid Valmotet den 25/4 1998
Från vänster i bild syns i det främre ledet brr Gösta Eriksson, Henning Richardsson, Tomas Persson, Erik Markstedt, Stefan Halvarsson, och Andreas Sjödin.
Gruppfoto vid Sommarmotet den 23/5 1998
Foto: Br 7-man
Gruppfoto vid Sommarmotet den 23/5 1998
Bröderna är församlade kring lägerelden på Lunsentorpets domäner.
Gruppfoto vid Styrelsesmaken 1998
Foto: Br 7-man
Gruppfoto vid Styrelsesmaken 1998
Från vänster i bild syns brr Johan Öhrnell, Tomas Persson, Rolf Hilleberg, Michael Blom, Andreas Sjödin, Daniel Eriksson, och Jonas Egervärn.