Ockupationsmotet den 4/10 1996

Inval vid Ockupationsmotet den 4/10 1996
Foto: Br Red
Inval vid Ockupationsmotet den 4/10 1996
Broder Goden med sin stav hälsar genom Jamtamots rituella handslag på nyblivne brodern Olle Karlsson.
I sammanhanget kan det nämnas att under Heimmotet 1988 hämtades Godestaven från skogen på Hoverbergets framsida under ledning av en ledamot i Hoverbergskommittén.