Texten på den här sidan är en översättning från jamska till svenska
gjord av webadm@jamtamot.org den 22 november 2005.
svenska
Jamtamot är en av de äldsta studentföreningarna i Uppsala och i synnerhet den äldsta på Norrlands Nation. Föreningen grundades 1907, men kom efter en period av nedgång att i februari 1915 bli nygrundad med namnet Jamtamot Redivivum. Jamtamot har som syfte att skapa och befordra ett kamratskap mellan medlemmarna sina, vilka främst kommer från lanskapen Jamtland och Herjeådalen. Föreningen vill även höja intresset för hembygdens kultur.