This page was changed by webadm@jamtamot.org on the 30th of April 2001 (and updated 2006-09-23).
Po slovensky
Jamtamot je jeden z najstarších študentských organizácií v Uppsale a zároveň najstaršia organizácia v Norrlands nation. Organizácia bola založená v roku 1907, ale po perióde nízkej aktivity, bola jej činnosť znovu obnovená vo februári 1915 pod menom "Jamtamot Redivivum". Jamtamot mázacieľ vybudovať a udržiavať priateľstvo medzi svojimi členmi, ktorí pochádzajú z oblasti Jamtland a Herjeĺdalen. Organizácia chce zvýšiť aj záujem o domácu kultúru a tradície.