N henn sia vårte oppdatere ta a webadm@jamtamot.org n 13 januari 2006
nynorsk
Jamtamot er eit av dei eldste studentlagi i Uppsala, og i alle høve det eldste i Norrlands studentsamfund. Laget vart grunnlagt i 1907, men etter ei tid med nedgang, vart Jamtamot uppattskipa med namnet "Jamtamot Redivivum" i februar 1915. Jamtamot skal fremja og halda uppe vinskap millom medlemene frå landskapi Jamtland og Herjeådalen. Laget skal ogso auka ansen og godhugen for eigen kultur og eigne tradisjonar.
Denne tekst vart umsett fra engelsk til nynorsk den 31. maj 2000. Paul Sandøy hev umsett henne.
bokmål
Jamtamot er en av de eldste studentforeningene i Uppsala og definitivt den eldste i Norrlands studentsamfunn. Den ble grunnlagt i 1907, men etter en periode med nedgang ble Jamtamot nyetablert under navnet "Jamtamot Redivivum" i februar 1915. Jamtamot har som mål å skape og vedlikeholde vennskap mellom foreningens medlemmer fra fylkene Jamtland og Herjeådalen. Foreningen søker også å øke medlemmenes interesse for kultur og tradisjoner i deres fedreland.
Denne siden ble oversatt, fra engelsk te bokmål, av Br Markstedt den eldre den 31. maj 2000.