N henn sia vårte oppdatere ta a webadm@jamtamot.org n 25 september 2006
På sentraljamska
Jamtamot e ei ta de gamlest studentföreningom i Uppsala å i synnerheit gamlest på Norrlands Nation. Föreninga vårte gronne 1907, men ette n period ta negång, vårte na nygronne i februari 1915 mæ namnan Jamtamot Redivivum. Jamtamot ha te mål å skapa å unnerhåll kamratskap milla mælemmom siin som kom frå lanskapom Jamtland å Herjedaln.
Föreninga vill auk på intresse för kultura å tradisjonom vår.
Tekstn på n henn sien e ei översetting frå engelska te sentraljamska gjordd ta a Bo Oscarsson år 1998.
Pao søvestjamska
Jamtamot e ei ta de gamleste studentføreningom i Uppsala å i synnerheit gamlest pao Norrlands Nation. Føreninga vaort gronne 1907, men ette n period ta negaong, vaort a nygronne i februari 1915 mă namnan Jamtamot Redivivum. Jamtamot ha te maol å skăpa å unnerhaolle kamratskap milla mălemmom sine som kom frao lanskapom Jamtland å Herjeådaln. Føreninga vill auke pao intresse for kultura å tradisjonom vaore.
Tekstn pao n henn sien e ei anpassing frao sentraljamska te søvestjamska gjordd ta a Lars-Gjøran Larsson n 1/5 2001 å oppdatere n 12/12 2006.

NOT: Bokstaven ă stao for e laongt, e oppet (e ljøsst) e 'a' (ungefer som "ahhh").

Info om jamska: Vägledning för stavning av jamska av Akademien för jamska, Heimbygda, c/o Bo Oscarsson.