Teksten på denne side er oversat fra bokmål til dansk af
Johan Petur Dam (fra Funningur på Færøerne) den 30. november 2005.
dansk
Jamtamot er en av Uppsalas ældste studentsforeninger, og definitivt den ældste i Norrlands studentsamfund. Den blev grundlagt 1907, men efter en nedgangsperiode blev Jamtamot etableret påny under navnet "Jamtamot Redivivum" i februar 1915. Jamtamots målsætning er at skabe og vedligeholde venskab mellem foreningens medlemmer i Jemtland og Herjeådalen. Foreningen forsøger også at øge medlemmernes interesse for kultur og traditioner i deres fædreland.