Tekstê ô iss saiðun ir îe yvysettningg so Bengt Åkerberg frô Ulum Dalska
ar gart frô nosskun og iemtskun i monaðim juli år 2001.

Ô dalska
Jamtamot ir îe studentförieningg åv diem gamblestum i Uppsala og i synneriet gamblest i Norrlands Nation. Förienindzê wart grundað 1907, men etter ses ô add gaið etbaker wart ô grundað et nyes i februari 1915 og fikk namneð Jamtamot Redivivum. Jamtamot wil fô til og olld wið laiv wennskap millô medlemmum so kumo frô Iemtland og Erdal. Förienindzê wil ok ô intresseð so medlemmär kenn för kulturem og traðisiuänum dieras.


Läsregler
    1. 'î', 'ê', 'ô' är nasalerade vokaler.
    2. Vokaler, diftonger och triftonger är nasalerade före m-, n- och ng-ljud.
    3. 'dz' är ett d följt av tonande tj-ljud.
    4. 'ð' och 'r' i slutet av ord uttalas ej om det utan paus följer ett ord som börjar på konsonant.