Jamtaland–Herjeådalen–Ravund
Språk

Allmänt – Institutioner och dylikt
Mylht Gaaltije...Sydsamiskt kulturcentrum
Mylht Heimsia at a Bo Oscarsson...Jamtskt kulturcentrum
Mylht Jamska...Lowlands-L
Mylht Relatere – Norn...the Scandinavian language that was spoken in Shetland, Orkney and part of Scotland
until the 18-19th centuries, when it was replaced with Scots English.

Artiklar
Mylht Jamska – Jamtarnas gamla lag...av Carl-Göran Ekerwald
Mylht Jamska – Jamtarnas språk – Språke at Jamtom...av Bo Oscarsson
Mylht Jamska – Jämtska...av Wikipedia
Mylht Jamska – Det gamla strömsmålet...av Nils Sjölander
Mylht Jamska – De östjämtska målen...av Bertil Flemström
Böcker
Mylht Dä glöm fäll int jamska...Margareta Persson (red.)
Mylht En bok om jämtskan ...Ragnar Ohlson (red.)
Mylht Orlboka, ordbok över jamskan...av Bo Oscarsson
Förteckningar
Mylht Förteckning över artiklar i Jämten från åren 1906–1999...av Örjan och Marita Johansson
Mylht Förteckning över monografier och periodica från olika socknar...Föreningen Jämtlands läns släktforskare
Grammatik och stavning
Mylht Grammatiken at jamsken...av Bo Oscarsson
Mylht Kurs i jamska...av Bo Oscarsson
Mylht Orlboka, ordbok över jamskan...av Bo Oscarsson
Mylht Vägledning för stavning av jamska...av Akademien för jamska, Heimbygda
... Stavning: Eksing...av Bo Oscarsson
Ljudprov på herjeådalska och jamska
Mylht Herjeådalska, inspelat år 1984...Maja Tjernmon (1914), Lillhärdals socken
Mylht Norljamska, inspelat år 1957...Hans Johansson (1882), Hotagens och Föllinge socknar
Mylht Søvestjamska, inspelat år 1959...Emma Olsson (1886), Åsarne socken
Ordböcker och ordlistor
Mylht Bokmålsordboka og Nynorskordboka...där du finner de flesta ord som ryms i jamska och herjeådalska
Mylht Delprosjekt Trønderordboka...
Mylht De norska skriftspråken. En kort historik...av P. Ehmm
Mylht Dialektmagasinet...P1 i NRK Sør-Trøndelag
Mylht inl_digitale: Digitaliseringsprosjektet 2001-2002...Digitalisering av talemålsmateriale
Mylht Ivar Aasen-sambandet...
Mylht Litt om nyere norsk språkhistorie...av Jan R. Tislevoll, Oslo
Mylht Noregs Mållag...organisasjon för nynorsk
Mylht Norska ordböcker...
Mylht Norske språklyder...Interaktivt IPA-kart med lydeksempler og tematekster
Mylht Norsk ordbok...Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet
Mylht Dei nynorske tekstane til Tekstlaboratoriet...
Mylht Nynorskpeikarar...
Mylht Orlboka, ordbok över jamskan...av Bo Oscarsson
Mylht Riksmålsforbundet...organisasjon för bokmål
Ortnamn
Mylht Att samla ortnamn bland jamtar...av Bertil Flemström
Mylht Om vissa ortnamn...av Kenneth Johansson på jamthistoria.se
Radioprogram
Mylht På dialekten...
Mylht På reine jamska...
Runor
Mylht Arild Hauges runer. Om vikingtid, runer, førkristen tradisjon og folketro i Norden...av Arild Hauge
Mylht The runestone on the island Frösön...info samlad av en sann Jamt
Mylht Frösö runsten...info samlad av froson.com
Mylht Frösöstenen...info hos Riksantikvarieämbetet
Mylht Frösöstenen...av Kenneth Johansson på jamthistoria.se
Sånger och dikter
Mylht Herjedalssången...Text: Per Nilsson-Tannér. Musik: C. Rogberg
Mylht Jamtlandssången...Text: Per-Gunnar Norman och Bo Oscarsson. Melodi: Jämtlandssången
Mylht Bok-kjörarn frå Revsund...av Berta Magnusson
Mylht Jamtlandstaus...av Erik Äcke Olsson
Mylht N Carl...av Berta Magnusson
Mylht Till Carl Zetterströms minne...av Elsa Wallén
Sånger och dikter – Analyser
Mylht Elsa Walléns författarskap...av Berta Magnusson
Uppsatser
Mylht Jämtskan och isländskan – En jämförelse mellan språken...av Solbritt Hellström 1994
Uttryck och historier
Mylht Uttryck på jamtska och på trøndermål...av Peter Andersson