RN 1-2014
Seineste oppdatering: 2014-09-03
Foto: Br Anders Viktorsson

Sommarmotet på

Svartlöga gulag
den 7:e juni 2014
(tillika 10-årsjubileum)
Bild 1: Gamla ångbåtsbryggan i Furusund.
Än en gång däran, med flera år sedan det senast begav sig, men den 7 juni var det äntligen dags igen för en länge efterlängtad och emotsedd repris, nämligen Sommarmot å Svartlöga ö hos Storjamten Staffan Sandler. Han hade denna gång nöjet att å öns norra hamn emotta en dryg dubbeldusk förväntansfulla bröder, i bländande solsken anlända per ordinarie skepp från Furusund. Överresan gick således denna gång helt enligt planerna, detta till skillnad mot ett tidigare Sommarmot, när bröderna råkade befinna sig på fel brygga i Furusund inför avfärden till det sandlerska öresidenset, vadan särskild överfart då arrangerades i form av hyr-droskskepp.
Bild 2: Det Sandlerska residenset på Svartlöga 3:21.
Bild 3: Fanhissningskommittén i aktion. Den storsvenska fanan halas och den jamtska hissas.
Broder Sandler mötte med fyrhjuling och bagagesläpkärra. Framkomna till residenset, visade sig detta sedan senaste motvisiten ha expanderat med utbyggd altan, färdigställt mullskithus och sauna; därtill hade delar av f.d. gravkummelstenbumlingar - av bröderna gulagerade under tidigare Sommarmot - nu blivit prydligt inbyggda i en sandlersk kryddgård. Per omgående vidtog gulager: en Fanhissningskommitté utsågs. Den utförde sitt uppdrag väl; en Totempåleluvbeklädningskommitté jämväl så, efter att med bravur ha trätt en luva över belätets mossbelupna hjässa. Andra uppdrag under dagen utfördes på bästa sätt av Matlagnings-, Perskalnings-, Gräsklipparmaskinreparations- och Akterspegelsnickerikommittéerna. Särskilt att nämna är Gravkummelstenbumlingskommittén, vilken denna gång medelst bärselar och fyrhjulskärra lyckades med prestationen att förfoga de sista kvarliggande stenarna, tunga som as, till kryddgårdsplatsen för framtida ytterligare expansion. - Denna gulag hade rentav karaktär av arkipelag. Om dessa stenar förtalte broder Sandler för övrigt att det var en hans anfader som fordom högg dem ur urberget i trakten av Arlanda. Det blev sedermera ett företag förenat med inte oväsentliga svårigheter att få dem befraktade att hamna på Svartlöga fastighet.
Bild 4: Gruppfoto framför den Sandlerska terrassen.
Bild 5: Motvärden, Br Storjamten Staffan Sandler, tar den iskalla lunchsupen.
Bild 6: Totempåleluvbeklädningskommittén i full verksamhet.
Bild 7: Bröderna gulagerar ömse.
Bild 8: Jamtgulagörer framför kongresshuset.
Under stekande sol och intagande av lunch med sillåpärer, interfolierat med ovan angivna och måhända även andra gulager, vidtog förhandlingar, fyllnadsval av diverse t.f. styrelseposter, val av Tyngst och grupporträttering på altantrappan. Framåt aftonen blev det middag med gott slisk i Sandlerska Kongressgalleriet, beläget å fausets övervåning, med uppläsning av protokoll, val av Gamlest m.fl. sammanhängande spörsmål. Stort intresse och intensiv debatt vållade, i vanlig ordning, utkorandet av för tillfället aktuell post inom Fakultetsstyrelsen för Jamska å Härjeådalska. Beträffande Senilium, befanns denna gång ingen broder värdig inval, inte ens för ett år i dess nedre kammare. En myckenhet sång och lotteri (utan tombola) med sedvanliga högvinster förevor; däremot ingen kanonsalut, enkannerligen som kanonen inte medbragts. Sleipdosdragninga kom stort engagement och deltagande åstad.
Bild 9: Bojkommittén är månghövdad och mångluvad.
Bild 10: Brr Gillevärden och Skrivarn tar igen sig i Sandlerska kongressgalleriet.
Bild 11: Roslagsmörkret sänker sig över Sommarmotets förhandlingar.
Notabelt är att broder Sandler gjorde en extra skeppledes aftontur in till Furusund för att där avhämta en broder. Det var ingen mindre än Aspåsaren Mårten Oscarsson, som missat ordinarie skepptur. Anledningen var att han sedan föregående dygn billedes förfogat sig omtrennt 120 mil från norska Mo i Rana för att delta å Sommarmotet, vilket får betraktas som en god prestation, värd en eloge. Skvimpedischp!
Dormitorierier följde. Efter att någon timme ha fällt ihop klövarna var det f.m. dags för frukost och en avslutande söndagsgulag av det mer komplicerade slaget, i det att en ny flytboj för det sandlerska skeppet skulle i Östersjöns hamnböljor anbringas på plats. Härom kan i sig mycket förtäljas om Bojkommitténs uppfinningsrikedom och goda initiv, parat med gott rodd- och sjömanskap, ävenså god sim- och dykkunnighet; vare nog sagt att projektet omsider lyckades, väl ihamnfört.
Bild 12: Br Mårten Oscarsson smörjer kråset.
Lagom solsönderbrända - mången broder hade antagit kräftröd ansiktsfärg - blev det så dags att framåt söndag eftermiddag bege sig åstad. Någon inspektion av den Normanska kastmaskinen skedde inte, och heller inte av den längesedan utdöda Jamtamots tallskogsplantering ("Jamtlunden"), som för övrigt aldrig tog sig, möjligen beroende på att tallplantorna låg lite för länge och obevattnade på en solbelyst balkong å Studentvägen. Men i övrigt var åtskilligt sig likt sedan senast; i god fröjd och gamman avslutades motet, med broder Oscarsson som kvarresiderande broder. Och har han inte ännu lämnat ön, är han kanske kvar där än.
Länkar
Svartlöga    Tidigare Sommarmot på Svartlöga: 2004, 2005, 2007, 2008.
C'est tout, eller med Storjamten & Fjällmannen Blåtands vokabulär: Det var det!
En "Halvar" ma fleir