Vid Sten Sture-monumentet på Kronåsen
Vid Sten Sture-monumentet på Kronåsen. Bröderna eldar och grillar i regnet, och br Red Ammer läser upp föregående Mots protokoll. Foto: Br GvS

RN 3-2010
Seineste oppdatering: 2010-09-09
Foto: Br Gillevärden secundus Nagy och br Hövdingen Nyström

Sommarmotet 2010
den 29/5 på Lycksalighetens ö och på Norrlands nation
– n stutt n rapport
Mer än en dubbeldusk församlades, oaktat ett något undermåligt kallelseförfarande och otrivsam väderlek, med ideliga regnskurar, omsider övergående i en rejäl rotblöta vid återgången
På Lycksalighetens ö: Br ÖH emeritus Alsing visar sin ypperliga jongleringskonst
På Lycksalighetens ö: Br ÖH emeritus Alsing visar sin ypperliga jongleringskonst. Till vänster i bild syns br Goden Bengtsson d.ä. och br Munskänken Lundbäck. Foto: Br GvS
till nationen i sextiden e.m. Undertecknad hade utrustat sig med stövlar och regnkläder och klarade sig bra, vilket inte var fallet med alla; somliga blev tämligen genomblöta, vadan en och annan brok för torkning avdrogs å nationen.
Samling skedde å Lycksalighetens ö. Spejare, Akrobat, och Sångare utsågs. Motet tågade med skaffning och ett antal
Gruppfoto i Järntrappan i det Gamla huset på Norrlands nation, med Br Nyllet som hissad Tyngst
Gruppfoto i Järntrappan i det Gamla huset på Norrlands nation, med Br Nyllet som hissad Tyngst.
Foto: Br H
lådor dryck upp till Sten Sture-monumentet på Kronåsen. Mångkamp vidtog: stövelkastning; wurstätning på tid; träskosparkning; pilsnerhävning på tid; slag på boll med stor ÖH-klubba. Eldning förevor, med köttgrillning.
Brr Andersson (Red) och XXXxxxx  koncentrerar sig inför stundande rövkrok
Brr Redaktören Andersson (närmast kameran) och Kung-kalas Ljungdahl koncentrerar sig inför en stundande rövkrok. Foto: Br H
Yngsten Byberg laddar för intag
Yngsten Byberg laddar för intag.
Foto: Br H
Å nationen fullbordades mångkampen med rövkrok, som vanns av ÖH i sedvanligt glänsande stil, samt sleipdosdragning, med broder Skrivaren som segrare. Skrivaren blev för övrigt Yngst. Nachspiel, stillsamt utan störande inslag utifrån, förevor å Kammarn, med en och annan Brännholmare. - Motet lär efter ettiden f.m. ha fortsatt förlagts till bastulokalen å Studentvägen.
En "Halvar"