RN 5-2006

Sommarmotet den 3 juni 2006 avhållet å Norredatorp

Sommarmotet - en blöt historia
De senaste två åren har Sommarmot ägt rum hos Storjamten Staffan Sandler ute på ön Svartlöga i Roslagens famn; så icke i år, emedan där för närvarande pågår reparationer vidlyftigare än t.o.m. Jamtamots av gulager och arkipelager välbeprövade bröder i en snarhast torde avklara. Sålunda har föreningen ett Höstmot in spe att se fram emot hos densamme. Nu togs i stället gamla traditioner fram, i och med att Upsala studenkårs fastighet Norredatorp, enkannerligen ett av dess mindre torp (således inte den vidlyftigare sportstugan) togs i bruk för fjortonde gången i ordningen sedan 1974.
Norredatorpet Redan arla eftermiddag infann sig här, efter samling utanför Tjuven å Studentvägen och diverse bunkring å varuhuset Maxim (Blåtands vokabulär), allt inom Upsala stad, en försvarlig mängd bröder ute på torpet. Inledningsvis, till blåsigt men skapligt väder med lagom temperatur, vidtog diverse bollspel, med halvklena fotbollar, något bättre brännbollar, ävensom målskjutning med hemsnickrade pilbågar och pilar. Till något lättare tilltugg följde så pokulerande kortspel av Texaskaraktär, vilket pågick e bra nog e fauke, allt till den upphissade republikflaggans i närmaste flaggstång muntra flaxande i laber bris. Spelseansen avslöts under god stämning, ingen till missbilligande, i och med Redaktören Ole Nilssons ankomst. Om denne kan nämnas, att han med sin automobil synes ha färdats halva Upland runt på jakt efter den korrekta vägen till torpet, sålunda med avstickare såväl förbi Gottröra, med sedvanlig flygspaning, som en tur längs motorvägen till Knivsta. Men fram kom han till slut, varvid företogs dukning i det fria med stekning av saftigt griskött. Väl anrättat öppnades den formellare delen av motet med övlig Jamtlandssång. Emellertid befanns redan under punkten kallelseförfarandet broder Uffas Festin ha alltför väl utfört sin regndans, detta enär skurar med åskknallar esomoftast störde motet, tvingande bröderna under tak. Omsider kunde i alla fall bröderna sätta sig till bords och förhandlingarna fortskrida, allt under middagens, det stekta fläsket, intagande. En klar missräkning var Skrivarens utevaro och därmed förelåg inte heller något protokoll från Wahlmotet till föredragande.
Presidiet: Br ÖH och Br Fo - tf Skr
Regnskurarna fortsatte; tordön och blixtar följde; broder Festin uppringdes med uppmaning att avsluta sin dans; inget hjälpte; motet fann för gott att dra sig inomhus. Här vidtog tillsättning av diverse kommittéer, varav kan nämnas en Regndansutredningskommitté bestående av Redaktören och ÖH electus Alsing med uppdrag att utreda regndansens syfte och mål, med tanke på det olämpliga med regndans när bröderna ska äta ute i det fria; delbetänkande emotses till närmaste Heimmot. Fogden och Redaktören utsågs till ledmöter i Inomrikeskorrespondenskommittén, med uppgift att tillskriva STF:s (Svenska Turistföreningen) marknadsavdelning apropos deras klandervärda sätt att i sin medlemspublikation framställa jämtlandsfjällen.

Vidare skedde en mångfald val, varvid noteras att sittande Gillevärd Primus Olof Orell utsågs till Gillevärd Secundus och Redaktören Ole Nilsson till Lekare för nästkommande verksamhetsår. Observera att styrelsen därmed är fulltalig inför det kommande verksamhetsåret!
I övrigt förärades undertecknad Gamlestens sköld, Fogden befanns vara Tyngst, och Redaktören omsider Yngst. Givetvis permuterades Fakultetsstyrelsen även denna gång genom att omvälja Alsingen till vice Fakultetskansler. Den på Sommarmot stående punkten Senilium utföll nu till allmän belåtenhet i och med att broder ÖH em. Fredrik Johansson på ettårigt försök invaldes i dess undre kammare. För kvällens mest bejublade donationer svarade Redaktören Nilsson, med sina gåvor av Lindvalls gedigna kokkaffe ävensom en försvarlig förpackning kokkorv med bröd. Heder däråt!
Framåt godan kvällsskumning infann sig för övrigt Goden Irén samt Munskänken Oscarsson. Dessa deltog med liv och lust i tävlingsgrenarna snusdosdragning som slutligen vanns i god stil av "rycket" Hövdingen samt å torpets övra våning rövkrok, hemförd i sedvanligt glänsande stil av ÖH. Naturellement förevor även lotteridragning, dock utan tombolan tillstädes, resulterande i en och annan bejublad högvinst. Högvinst i Halvarlotto Motet utmynnade i sinom tid framåt småtimmarna i kineseridormitorier, efter att sången, diskussionerna och stämningen, allt blötregnande utomhus till trots, nått en i motsammanhang fylligt god nivå. Som förhoppningsvis tillfällig ersättning för Sandlerska residenset å Svartlöga är Norredatorp inget dåligt substitut!

Ett litet tillägg: den fysiskt frånvarande vävredaktören för "JT-nytt" deltog intermittent via mobiltelefonapparat, och tillsändes via dylikt medium ett antal porträtt från motet, vilka enligt uppgift lär ha anslagits å heimsia (Rykande Nytt) t.o.m. redan under pågående mot. Där ser man att föreningen lever upp till sitt rykte om att verka i teknikaliteternas framkant.

C'est tout.
En Halvar ma fleir

Några torpare
foton med mobilkamera: Red Ole Nilsson