RN 5-2005

Ockupationsmot

Wahlgrenska - Norrlands nation den 17 september 2005

Ole och Magnus
Br ÖH emeritus Ole Nilsson, Bringåsen installerar Br ÖH Magnus Norberg från Bruksvallarna, den fjärde ÖH:n från Härjedalen i Jamtamots historia.

Historien upprepar sig, med viss cyklisk permutation, även i fråga om fora specialis för Jamtamots del. Ett exempel härå är rubricerade mot, som denna gång avstapelgick å Gamla husets av Norrlands nation studentvåning, närmare bestämt f.d. Wahlgrenska biblioteket ut mot Västra Ågatan. Här avhölls fordom de beramade Receptionsmysterierna, allt i enlighet med "Den Stora Gålbeinskallelsen" (vilken en och annan grånad broder måhända ännu har i förvar). Det var sålunda ett mindre jubileum, ett femårsjubileum, sedan Jamtamot senast vid Ockupationsmotet 2000 brukade lokalen i fråga för mot.
Emellertid var den tidskonsistenta kongruensen inte total, i det att sagda mysterier i sedvanlig ordning ägde rum å Kammarn. Däremot vidtog, inför en välartikulerad skara bröder - dock i avsaknad av Storjamten Blåtand -, förhandlingarna i det snart till brädden välutnyttjade biblioteket emeritus, detta särdeles som motet bevistades även av en minimaldusk gäster från Birkarlarnas styrelse med dess s k Storkarl i spetsen.

Under dessa förhandlingar skedde övlig installation av den nya styrelsen - notabelt med samtliga styrelseband tillgängliga - med följande ledamöter:

  • Överhövding - Magnus Norberg
  • Hövding - Nyllet
  • Skrivare - Fredrik Olofsson
  • Gode - Gunnar Irén
  • Fogde - Etay Lechner
  • Gillevärd Primus - Olof Orell
  • Gillevärd Secundus - David Hirdman
  • Lekare - Jacob Bohlin
  • Munskänk - Mårten Oscarsson
  • Redaktör - Ole Nilsson
7-mansposten är ännu obesatt; till t.f. sådan valdes för tillfället broder Tomas "Rally" Persson. Av övriga förekommande val kan nämnas att Granskarna omvaldes, att bland gästande birkarlar för kvällen utsågs såväl rösträknare som en tyngst och en yngst, varjämte Fakultetsstyrelsens sammansättning, som sig bör, permuterades.

Gillevärdarna försåg under aftonen bröderna med utsökt fläskkarré, självfallet utan en hoper överflödiga vegetabilier, följt av utsökt slisk i form av frusen vanilj och knapriga maränger. Ett interludium av surpriskaraktär var i den delen att motet, oaktat t.f. 7-man "Rallys" energiska hutande med räfsan, bestods med en kortare skönsjungande visit av inte mindre än närmare tjoget galanta damer från systerföreningen Härja-Jämt. Att de lyckades tränga ihop sig och få plats i den redan tillförne av bröder och utensilier belamrade lokalen är något av en gåta.

I övrigt noteras bl.a. att: runt 10-talet gålbeinskæra fick sina slutuppgifter, rövkroken lär ha vunnits i viss stil av ÖH, Nachspiel förevor inte å Kammarn eller Lycksalighetens Ö, men väl hemma hos broder ÖH i dennes residens.

Sammanfattningsvis: motet var trångt och trivsamt. Det går inte att utifrån enbart Ockupationsmotet dra några slutsatser om den nya styrelsens färdrikting innevarande verksamhetsår. Förhoppningsvis avmattas inte fjolårets tendenser att städse låta motet bevistas av någon gäst, att uppbyggnaden av Jamtamots arkiv av svartvit stumfilm fortsätter, och att tendensen till nyttjande av exterritoriella motlokaler inte avklingar.

C'est tout!
En "Halvar"

Gruppbild-Wahlgrenska
Ett fullpackat Mot var det i gamla Wahlgrenska, med bl a Norges flagga på väggen.
(foton: Skr Fredrik Olofsson)