Jamtlands Tidning  –  2018:1

Format: A4   Antal sidor: 20
Redaktör: Magnus Green

Heimbygd

  Genvägen – del II (fortsättning från JT 2002:1): en resa genom skogarna i gränslandet mellan socknarna Ström, Alanäs och Tåsjö – Hans Sundkvist
  Bålet: reflektioner med anledning av en berättelse av broder Billstam – Magnus Green
  Historien om Pelle Bergdahl – den harmynte humoristen – David Johansson

Jamtamot

  Kim-Jong: en "koreansk" visa på melodin till Brännholm – Viktor Myhr och Samuel Röhdin
  Betraktelser över Anglicismbotsinstitutionens räckvidd – Simon Göransson
  En historisk genomgång över namnen på vårterminens första Mot åren 1949–2015 – Simon Göransson
  Under Suptallen – Fabio Arcangeli
  Noterat höstterminen 2013 – Fabio Arcangeli
  JamtaMotor: ett sällskap för Jamtamots motorentusiaster (grundat 2013) – Christian Alsing
  JT – Åsikt: ur ett brandtal vid Gunillaklockan – Tobias Adolfsson