Jamtlands Tidning  –  2009:1

Format: A4   Antal sidor: 24
Redaktör: Jonas Andersson

Heimbygd

  Br Storjamten Oscarssons hörna – Bo Oscarsson
  Slaget vid Sundsvall – Anders Larsson
  Den stora döden och Jamtland – Gunnar Irén
  Kung Chulalongkorns resa till Jamtland. Del 3 – Jonas Andersson
  Hurusom jag med NN senior utövade storsjöfiskjing och sånär blev
ihjälslagen för en fläsksvåls skull – Ando Andersson
  Den sekundära diftongen 'ao' – Lars-Göran Larsson

Jamtamot

  Framsida: Slaget vid Iwo Jamta – Etay Lechner
  Ledare: Det är med stor glädje ... – Jonas Andersson
  Peran Blos revisiterad ELLER Åter till Perlanne – Nils Sjölander
  Improvisatoriska surpriser vid Julmotet 1988 – Stefan Halvarsson
  ÖH-krönika (2008-09) på Ammerskt vis – Jonas Andersson
  Under suptallen – Jonas Andersson
  Artut – Klent – Jonas Andersson
  Baksida: Bröder på väg till Stormot – Neskionomen