Jamtlands Tidning  –  2005:1

Format: A5   Antal sidor: 20
Redaktör: Gustav Jernberg

Heimbygd

  Öl i Jamtland på 1790-talet – Bo Oscarsson
  Vilken tonsättare spelas mest i Jamtland? – Bo Oscarsson
  Hurusom jag jojkade i Jokkmokk t.o.r och retur – Ando Andersson
  Recension: Jämtarnas historia intill 1319 – Ambjörn Sandler

Jamtamot

  Framsida: Sprängfyllt jubileumsnummer
  Ledare: Munskänken tar ton – Gustav Jernberg
  Från Klumpen för Jamtamot. ÖH-krönika 2002/03 – Erik Axel Nord
  Jamtamots nya salutkanon – Gustav Jernberg
  Ett sprängfyllt verksamhetsår. ÖH-krönika 2003/04 – Gustav Jernberg
  Jamtamot. En livsduglig 90-åring eller var det bättre förr? – Andreas Sjödin
  Artut – Klent – Gustav Jernberg
  ÖH:s reflektioner – Ole Nilsson
  Bild: Den första provskjutningen med den nya salutkanonen – Gustav Jernberg
  Bildkällor – Gustav Jernberg
  Styrelsen läsåret 2004-05 – Ole Nilsson