Jamtlands Tidning  –  2000:1

Format: K   Antal sidor: 52
Redaktör: Tomas Persson

Heimbygd

  Indelningsverket och det storsvenska förtrycket av Jamtland. Del 3 – Lennart Nyman
  Eric Festin – Den verkligt store jamten – Nils Sjölander
  Jamtamots Hederspristagare 1999, Mikael Rahm –
  Retrospektiva glimtar ur Lillhallens fotbollshistoria – Stefan Halvarsson
  Jamtsk matematik – Tomas Persson
  Extinktioner i Hucksjöåstrakten – Harald Eriksson
  Handöl – H-P Burman
  Bilförbud mellan Järpen och Åre – Bo Oscarsson
  Kung Chulalongkorns resa till Jamtland. Del 1 – Sara Nordström
  Peran Blos – Bo Oscarsson
  I minnenas kavalkad med jämthunden – Jöns Fahlén
  Golvslip och strängslakt anno 1994 – H-P Burman
  Silvergruvan på Oldfjället – Markus Heed

Jamtamot

  Foto på förstasidan: Sommarmot å Norreda torp Vi måste rå om varandra i Jamtamot – Tomas Persson
  Fotocollage: De senaste åren – Tomas Persson
  Ledare – Tomas Persson
  I luvan på Bröderna – Paul Jenssen
  Pratbubblan. Ny tävling och rätt svar till förra numrets tävling – Tomas Persson
  Filosofiska rummet. Hegel i mikroformat för jamtar –Br A. Nonymus
  Brandtalet 1999 – Örjan Festin
  ÖH-krönikan 1996-97 – Henning Richardsson
  Ad notam – Tomas Persson
  Stormotet år 2000 samt Jubileumsbanketten – Tomas Persson
  Nya styrelseband – Sara Nordström
  Jamtens födelsedagskalas – Lennart Nyman & Tomas Persson
  Br Stj Lennart Nymans bröllop. Många Brr och en kanon – Andreas Hägglund & Daniel Markstedt
  Bäst betalande Bröder – Dubbeldusk-i-topp-listan – Tomas Persson
  Hurusom jag finallement uppgav proberingen att bli trolovad eller uppnå äkta stånd – Ando Andersson
  ÖH-krönikan 1998-99 (fel årtal i JT:s rubrik) – Peter Dahlin
  Citatet – Tomas Persson
  Inbetalningskommentarer angående förra numret – Brr
  Dikt: Valborgsmässonatt – Br Carl Nenzélius
  Att uppmärksamma utan att uppvakta. Br Stj Stefan "Halvar" Halvarssons 50-årsdag – Thomas Nilsson
  Härja-Jämts jubileumsspex framfört vid Jamtamots jubileumsbankett – Ulrika Berg
  Kalendarium – Tomas Persson
  Klent & Artut & Ynkligt – Tomas Persson
  Under suptallen – Tomas Persson
  Br ÖH:s reflektioner – Andreas Sjödin
  Fotocollage: Blå-vit-grön – Tomas Persson
  Gammlan. Tal hållet 1934 å övre Phoenix – Alan Kristensson