Jamtlands Tidning  –  1999:1

Format: K   Antal sidor: 36
Redaktör: Markus Heed

Heimbygd

  Indelningsverket och det storsvenska förtrycket av Jamtland. Del 2 – Lennart Nyman
  1997 års Hederspristagare, Mats Hurtig – Berta Magnusson
  Frihetstalet (på Frihetsgasquen 1999) – Michael Blom
  Fordomtida, minneskonsistenta bilder av en sedermera Hederspristagare, eller ... – Stefan Halvarsson
  Bäverns reinkarnation i Jamtland och gällens betydelse – Tomas Persson
  Brandtalet (vid Julmotet) 1998 – Fredrik Johansson
  Brandtalet (vid Julmotet) 1997 – Henning Richardsson
  Stort upplopp i Sveg – Tomas Persson
  Hurusom jag i vilande natten fann min väg till Lappredikanten Sture Forsegård – Ando Andersson
  Mullbänken och fyra jamtar. Del 1 – Stefan Halvarsson
  Mullbänken och fyra jamtar. Del 2 – Henning Richardsson
  Mullbänken och fyra jamtar. Del 3 – Thomas Nilsson
  Mullbänken och fyra jamtar. Del 4 – Nils Sjölander
  Mullbänken och fyra jamtar. Reflektion – Markus Heed

Jamtamot

  Ledare – Markus Heed
  Jamtens valborgsfirande i Upsala – Andreas Sjödin
  Angående Ålderman Bidéns Motvisit – Örjan Festin
  JT lindrar dagen efter! – Br A. Nonymus
  ÖH-krönikan 1997-98 – Tomas Persson
  Rollspelet Jamtamot – Erik Eriksson
  Julmotet 1998. Foto vid järntrappan – Andreas Sjödin
  Pratbubblan – Markus Heed
  Tibrand – Stefan Halvarsson
  En nekrolog över bensenet – Tomas Persson
  Haubitsaffären. Svart på vitt – Tomas Persson
  Artut & Klent – Markus Heed
  Gissa Br! – Markus Heed
  Under suptallen – Markus Heed
  Br ÖH emeritus reflektioner – Tomas Persson