Jamtlands Tidning  –  1996:2–1997:1

Format: K   Antal sidor: 32
Redaktör: Erik Markstedt

Heimbygd

  Med lag skall landet byggas – Gösta Eriksson
  På fyra ben genom historien – Jöns Fahlén
  Hurusom jag avlade visit hos fjällmannen och bastubrännaren Mårten Jonsson – Ando Andersson
  Fångstgropar – Henning Richardsson
  Indelningsverket och det storsvenska förtrycket av Jamtland. Del 1 – Lennart Nyman
  Vad står uttrycket "surjamt" för? – Bo Oscarsson
  Det gamla strömsmålet – Nils Sjölander
  Berättelser från norr – Tomas Persson
  1997 års Hederspristagare, Harald Eriksson – Orwar Eriksson
  Sommar i Äspnäs – Thomas Nilsson

Jamtamot

  Ledare – Erik Markstedt
  Bäst betalande – Erik Markstedt
  Besök på Lycksalighetens ö
  Valborgspub blir Valborgspub & Galoppdisko –
  Nya Storjamtar – Storjamtskommittén
  Brandtal – Daniel Markstedt
  ÖH-krönikan som försvann. Krönika 1990-91 – Leif Festin
  Minnen från Kammarn II – Stefan Halvarsson
  Nya Jamtsnapsar – Erik Markstedt
  Dispositionsfonden. Del V – Stefan Halvarsson
  Artut & Klent – Erik Markstedt
  Pratbubblan i JT 1/96 – Jonas Persson
  Kärt barn har många namn – Erik Markstedt
  Under Suptallen – Erik Markstedt
  Br ÖH:s reflektioner – Henning Richardsson