Jamtlands Tidning  –  1996:1

Format: K   Antal sidor: 20
Redaktör: Johan A Larsson
Omslagsbilden togs i maj 1995 på Sommarmotet i Pilsbo vid Mälaren. Tidningens Redaktör emeritus, Johan Edison  Larsson, syns lyftas mot himlen och dennes efterföljare, Redaktören electus Erik Ecke Markstedt, tronar längst fram.

Heimbygd

  Kolossen från Revsund – Henning Richardsson
  Hurusom jag avlade visit å Kulturgeografen i Upsala – Ando Andersson
  1996 års Hederspristagare, Elsa Wallén – Berta Magnusson
  E stygg e jamtlannstaus – Patrik Zackrisson

Jamtamot

  Ledare – Erik Markstedt
  Bäst betalande – Erik Markstedt
  Det är inte lätt att vara Jamt! – Örjan Festin
  Brödernas kommentarer – Bröder Jamtar
  Protokollsdebatten. Inlägg – Per-Gunnar Norman
  Protokollsdebatten. Inlägg – Per-Olof Andersson
  Minnen från Kammar´n – Thomas Nilsson
  Jamtsk studentorkester 40 år – Nils Sjölander
  Dispositionsfonden. Del IV – Stefan Halvarsson
  Minnen från jubileumsåret. Krönika 1994-95 – Daniel Markstedt
  Brandtal hållet vid Julmotet 1995 – Tomas Persson
  Artut & Klent – Erik Markstedt
  Under Suptallen – Erik Markstedt
  Br ÖH reflekterar – Per-Olof Andersson