Jamtlands Tidning  –  1995:2

Format: K   Antal sidor: 32
Redaktör: Johan A Larsson

Heimbygd

  Fjällvärlden – Nils G Lundh
  Fjällkons motgångar – Lars Lindblom
  Olav den Helige – Bo Oscarsson
  Överhogdalstapeten – Thomas Nilsson
  Vad Jamten kan och Livets mening – Arne Rubensson
  Hurusom jag traskade runt Ansåtenhelvete – Ando Andersson
  En fredagskväll i Hammarstrand – Peter Möller

Jamtamot

  Ledare – Johan A Larsson
  Bäst betalande – Johan A Larsson
  Noterat – diverse Bröder Jamtar
  Tacktal – Nils G Lundh
  Jamtluncherna – Nils Sjölander
  Når Mote e te ännes – Alan Kristensson
  Tentamen i Jamtamotska sub-språk – Hans-Peter Burman
  Stormotet 1995 – Johan A Larsson och Lennart Nyman
  Dispositionsfonden. Del III – Stefan Halvarsson
  Tjänstemoped åt ÖH – Andreas Hägglund
  Dela skrivaruppgiften! – Erik Eriksson
  Mot avgrunden – Örjan Festin
  Gör en Jamt som han vill? – Johan A Larsson
  Nya Storjamtar valda – Storjamtskommittén
  Artut & Klent – Johan A Larsson
  Under Suptallen – Johan A Larsson
  ÖH:s reflexioner. Utan ÖH störtar Jamtamot – Daniel Markstedt