Jamtlands Tidning  –  1994:1

Format: K   Antal sidor: 24
Redaktör: Johan A Larsson

Heimbygd

  Föregångsmän inom den jämtländska hembygdsforskningen – Thomas Hillmo
  Den gamla gränsen mellan Jamtland och Sverige – Eric Englund
  1994 års Hederspristagare, HP Burman – Johan A Larsson
  Hurusom jag och Broder Thomas Johnsson frös och svalt och ... – Ando Andersson
  Bröder högaktuella som författare – Thomas Nilsson
  Rymdstenar över Jamtland – Leif Festin
  Hederspristagare utsedd till Hedersledamot – Lennart Nyman
  Vi behöver en egen horisont – Johan Nilsson
  Br Gillevärden recenserar Matpraktikan. Jämtland/Härjedalen – Daniel Markstedt

Jamtamot

  Ledare – Johan A Larsson
  Betala JT:n, Br! – Johan A Larsson
  Den slutgiltiga lösningen – Thomas Nilsson
  Hör din sjö, Br! – Nils Sjölander
  Dispositionsfonden. Del I – Stefan Halvarsson
  Statuter – Dispositionsfondskommittén
  Heimmoten genom tiderna – Samfundet Kartotekets Vänner
  Gammlan – Alan Kristenson
  Artut & Klent – Johan A Larsson
  Tävling: Gissa PM-ordspråk! – Hans-Peter Burman och Peter Möller
  Under Suptallen – Johan A Larsson
  ÖH:s reflektioner. Lär ut jamskan, ni som kan den! – Stefan Eriksson