Jamtlands Tidning  –  1993:1

Format: K   Antal sidor: 28
Redaktör: Lennart Nilsson

Heimbygd

  Brunflometeoriten – Leif Festin
  A moveable feast – Gunnar Nilsson
  Om sätt att tillreda paltbröd – Thomas Hillmo
  Hederspristagare 1993, Sten Rentzhog – Lennart Nilsson
  Bland asatroende och vulkaner – Thomas Nilsson
  Jämtland och Tåsjöbor – Hans Sundkvist
  När Jesus kom till Östersund. Författaren och hans verk – Thomas Nilsson
  Mitt sista timmerlass – Erik Eriksson
  Om landskapet och vägen – Gunnar Nilsson
  Något om republiken Jamtland förr och nu – Bo Oscarsson

Jamtamot

  Ledare: En sista gång ... – Lennart Nilsson
  Jubileumsbok 1995 – Stefan Eriksson
  Krönika 1992-93 – Lennart Nyman
  När "Tjästerfiilden" kom till Kammarn – Jonas Persson
  Lösnäsor på Mot – John Ekman
  Tamburingåva allt närmre ... – Peter Bergh
  Saxat ur protokollsboken – Nils Sjölander
  Sångboken 10 år – Nils Sjölander
  Betraktelser och ondgörelser – Leif Festin
  Hembränning – Lennart Nilsson
  Appongera, perbertil och rupulent – Hans-Peter Burman
  HP:s Julmotvisa – Hans-Peter Burman
  Under Suptallen – Lennart Nilsson
  ÖH:s reflektioner, aversioner och visioner – Stefan Eriksson