Jamtlands Tidning  –  1992:2

Format: K   Antal sidor: 24
Redaktör: Lennart Nilsson

Heimbygd

  Professor Bredman – Bo Oscarsson
  Zetterströmiana – Bo Oscarsson
  Hederspristagare 1992, Bertil Flemström – Lennart Nilsson
  Storsjöns storheter – Gunnar Hjalt
  Om riktning – "Petter Martinsson"
  Några språkliga synpunkter. Jamska – Jamtska – Bo Oscarsson
  Kur för sjuka Jamtar – Stefan Eriksson
  Jamtland – Jämtland? – Bo Oscarsson

Jamtamot

  Ledare: Redaktörn har ordet ... – Lennart Nilsson
  Sagan om ÖH – Lennart Nyman
  En återblick – Lennart Nilsson
  Redaktör i slutet av 80-talet – Anders Johannisson
  Kammarn – en kortfattad historik – Stefan Halvarsson
  Kammarns regalier – Stefan Eriksson
  ÖH:s krönika 1991-92 – Thomas Nilsson
  Nya Storjamtar vid Julmotet 7/12 1991 – Storjamtskommittén
  Medaljlyster inom Jamtamot eller medaljens baksida – Lars-Göran Larsson
  Vårt bästa skrik är MU! – Hans-Peter Burman
  Nationshistoria – Nils Sjölander och Lennart Nilsson
  Artut & Klent – Lennart Nilsson
  Under Suptallen – Lennart Nilsson