Jamtlands Tidning  –  1992:1

Format: K   Antal sidor: 20
Redaktör: Lennart Nilsson

Heimbygd

  Restaureringen av Carl Zetterströms gravsten – Björn Björck
  1875–1906. Frostvikens andre kyrkoherde – Petrus Jeitarstuen
  Jamtland e viktuger än EG – Gunnar Nilsson
  Recension: Den vite vikingen – Thomas Nilsson
  Rättelse i JT 1/87 – Bo Oscarsson

Jamtamot

  Ledare: En smula oredligt orerande ... – Lennart Nilsson
  Br ÖH emeritus Per-Erik Wåglin – Stefan Halvarsson
  Saxat ur Jamtamots styrelseprotokollsbok – Lennart Nilsson
  CB-ianskan. Ett personligt kodspråk – Hans-Peter Burman
  Sjöutsiktskommitténs betänkande – Lennart Nyman
  Hurusom jag bevistade mitt första Mot – Ando Andersson
  Elegi över novembernatt – Lennart Nyman
  Kvinnlig fägring på Mot – Lennart Nilsson
  Artut & Klent – Lennart Nilsson
  Viktigt meddelande – Kammarutrustningskommittén
  Amason me extraljös – Hans-Peter Burman
  ÖH:s reflexioner – Thomas Nilsson