Jamtlands Tidning  –  1991:2

Format: A5   Antal sidor: 28
Redaktör: Per-Ove Zetterlund

Heimbygd

  Forbondekulturen – Jöns Fahlén
  Sång i Jamtland – Nils Sjölander
  Språngavgiftsbyte – Stefan Halvarsson
  Ando i strid. Hurusom jag idkade lägerliv – Ando Andersson
  Tibrands härkomst – Magnus Hemberg
  Na leta språking – Stefan Halvarsson

Jamtamot

  Ledare: Sköna maj välkommen – Per-Olov Zetterlund
  Ur protokollet – Nils Sjölander
  Kallelse till Heimmot – Leif Festin
  Sjuka ljud – Hans-Peter Burman
  Nya Storjamtar vid Stormotet 24/11 1990 – Storjamtskommittén
  Motbilder – Per-Olov Zetterlund
  Jamtamotkören lever – Per-Gunnar Norman
  Historia på Mot – Per-Olov Zetterlund
  Sångboken igen – Bo Oscarsson
  Första mötet med Motet – Peter Möller
  JT tar nya (skam)grepp i höst – Per-Olov Zetterlund