Jamtlands Tidning  –  1991:1

Format: A5   Antal sidor: 24
Redaktör: Per-Ove Zetterlund

Heimbygd

  Samen som kunde förvandla sig till björn – Ando Andersson
  Jamtland. En kort kronologisk översikt – Bo Oscarsson
  Henrik Höglund. Frostvikens förste kyrkoherde – "Petrus Jeitarstuen"
  Den fornnordiska zodiaken – Nils Sjölander

Jamtamot

  Ledare: Den nye, den gamle och den ännu äldre ... – Per-Olov Zetterlund m.fl.
  Rättelser till JT 1/87 – Anders Johannisson
  Nya Storjamtar – Storjamtskommittén
  Krönika över verksamhetsåret 1987-88 – Petter Edman
  Sjuka betraktelser över gålbeiningar – Leif Festin