Jamtlands Tidning  –  1988:1

Format: A5   Antal sidor: 16
Redaktör: Anders Johannisson

Heimbygd

  Julbord – Göran Pehrman

Jamtamot

  Ledare: Den nygamle redaktörens tänkvärda tankegångar – Anders Johannisson
  En ny Storjamt – Storjamtskommittén
  Om Jamtamots inriktning – Nils Sjölander
  En berättelse från Helgamässmotet-87 – Peter Möller
  ÖH:s reflexioner – Peter Möller
  Krönika över verksamhetsåret 1986-87 – Jan Vesterlund
  Artut – Johan Nilsson
  Annons: Torpfonden – Torpfondskommittén