Jamtlands Tidning  –  1987:1

Format: A5   Antal sidor: 36
Redaktör: Anders Johannisson

Heimbygd

  1987 års Hederspristagare, Ola Gerhardt Henriksson – Stefan Halvarsson
  Snöskoter blues – Hans-Peter Burman
  Om sik – Göran Pehrman
  Nya kompletteringar till Jamtamots sångbok – Bo Oscarsson
  Jamt'n – "Valdemar Atterdag"
  Från Odensala till Sannsundet – Peter Möller
  Min syn på Härjeådalen / Jamtlands förhållande till Sundsvall och övriga världen – Lars-Olof Mattsson
  Ragnar "Föllinge" Persson – Tommy Persson
  Jag är hemma här jag, sa n'Post-Pe, när han kom på kurra – "Petrus Jeitarstuen"
  N Lapp-Nisch – Ola Gerhardt Henriksson

Jamtamot

  Ledare: Redaktörens avskedsord – Anders Johannisson
  Artut & Klent – Anders Johannisson
  Överhövdingens reflexioner – Jan Vesterlund
  Jubileum – Kommittén för firande av Storsjöodjurets fridlysande
  Muismen – En kort orientering – "Broder Z"
  Torpfonden – Gunnar Nilsson
  Stadgar för Jamtamots torpfond – Torpfondskommittén
  Det första Motet. Ett kåseri – "Lynx"
  Idrottssektionen meddelar – Anders Johannisson
  Motbilder – Anders Johannisson
  Delbetänkande – OS-kommittén