Jamtlands Tidning  –  1986:2

Format: A5   Antal sidor: 16
Redaktör: Anders Johannisson

Heimbygd

  Rekognosering i träsket eller biträdande Redaktörens konvulsioner – Björn Forsberg
  1986 års Hederspristagare, Olle Festin – Stefan Halvarsson
  Rykande sensationer från salig Sångbokskommittén – Anders Johannisson
  Ettafori – "Petrus Martinus"
  En originalteckning – Peter Öhrnell
  Nog hade väl Carl Sehlin lite fel! – Petrus Jeitarstuen
  Jamtamot gratulerar Östersund på 200-årsdagen – Petter Edman, Stefan Halvarsson, Richard Lindström
  Utsikt från Hoverberget oktober 1986 – Gunnar Nilsson
  Mark jamtsk – Torbjörn Ericson
  Gillevärdens kulinariska innovationer – Göran Pehrman
  Mörsils sanatorium – Jörgen Lindström
  Missionen bland samerna och Handöls kapells tillblivelse – Erik-Oscar Oscarsson
  En mindre seriös sida – Anders Johannisson
  Rättelse – Anders Johannisson
  Jul heeim – Per Hårstam, Per-Gunnar Norman
  Tävling. Vad föreställer denna bild? – Anders Johannisson

Jamtamot

  Ledare: Redaktörens visioner – Anders Johannisson
  Br ÖH emeritus Franzons reflexioner – Mikael Franzon
  ÖH:s reflex – Jan Vesterlund
  Krönika över verksamhetsåret 1985-86 – Mikael Franzon
  Drömmen om Jamtamottorpet – Anders Johannisson
  Fakultetsstyrelsen för jamska och herjeådalska – Jan Vesterlund
  Idrottssektionen – Anders Johannisson
  Artut & Klent – Anders Johannisson