Jamtlands Tidning  –  1985:2–1986:1

Format: A5   Antal sidor: 32
Redaktör: Anders Johannisson

Heimbygd

  Finnmork = Finnmark? – "Petter Martin"
  1985 års Hederspristagare, Karl-Iwar Karlsson – Stefan Halvarsson
  Varför en dålig Jamt delar upp världen i Vigge och resten av världen – Björn Olofsson
  Mjälleborgen – Sven Rentzhog
  Husförhör i Jämtland – Ur Strix år 1907
  När jamtar försökte hålla mot nordvästen – "Petrus Jeitarstuen"
  John Ericsson och hans gärning för Jamtland – Björn Forsberg
  Mitt första möte med Enok Enoksson tullmejs – Hans-Peter Burman
  Jamtmot – Christer Berglund
  Om sik – Gunnar Nilsson
  Jamtarnas ärlighet och svenskarnas misstänksamhet – Bo Oscarsson
  Ola i Nirs-Ors – Gunnar Nilsson
  Ett smärre bidrag – Nils Sjölander
  Broder Storjamten Åsa-Nisse – Bo Oscarsson
  Sundsvallssidan eller enkel humor mot enkla människor – Anders Johannisson

Jamtamot

  Ledare: Redaktörens funderingar och formuleringar – Anders Johannisson
  Verksamhetsberättelse för 1983-84 – Anders Johannisson
  Överhövdingens reflexioner – Mikael Franzon
  ÖH:s krönika över verksamhetsåret 1984-85 – Lars-Olof Mattsson
  Jamtamots idrottssektion meddelar – Anders Johannisson
  Artut & Klent – Anders Johannisson
  Gissningstävling – Anders Johannisson