Jamtlands Tidning  –  1985:1

Format: A5   Antal sidor: 20
Redaktör: Mats Östlund

Heimbygd

  Resa med Carl Axel Gottlund – Stefan Halvarsson
  Län-kommun kontra landskap-socken – "Per-Magnus"
  Morbror John – Martin Berghe
  Irländsk resa sommaren 1980 – Gunnar Nilsson
  Snorre Sturlasson och Jamtland – Bo Oscarsson
  Livets mening – Kams – Mikael "Kam"s-Franz" Franzon

Jamtamot

  Ledare: Tack och bock – Mats Östlund
  Tre nya Storjamtar – Storjamtskommittén
  Artut & Klent – Mats Östlund