Jamtlands Tidning  –  1984:1

Format: A5   Antal sidor: 16
Redaktör: Mats Östlund

Heimbygd

  1984 års Hederspristagare, Sven Persson – Stefan Halvarsson
  Saxat – Ur Saxon 1888
  En studie av runor – Nils Sjölander
  Ekonomi – Mats Östlund
  Var låg by Långanäs? – Bo Oscarsson
  Historiens Härjeådal – Lars-Olof Mattsson
  Herjeådalen bebyggt av norrmän! – Bo Oscarsson
  Bröderna Ljusberg – Mats Östlund
  Modersmåle – Erik "Äcke" Olsson
  Jamtland – Jämtland – Bo Oscarsson
  Myskoxar – Mats Östlund
  Jonas Stadling – Bo Oscarsson
  Härjedalssången – Per Nilsson-Tannér, C. Rogberg

Jamtamot

  Ledare: Bäste läsare – Mats Östlund
  Redaktören efterlyser – Mats Östlund
  Överhövdingens reflexioner – Lars-Olof Mattsson
  Jamtamot i Umeå? – Georg Hansson
  En variant av Dåne liksom för HJ:s 20-årsjubileum – Jamtkören
  Artut & Klent – Mats Östlund