Jamtlands Tidning  –  1983:2

Format: A5   Antal sidor: 16
Redaktör: Mats Östlund

Heimbygd

  De förenade republikernas fana – Bo Oscarsson
  Norrön. Livsföring och tro – Thord Larsson-Graff
  Ömse artut – Lars-Göran Larsson
  Jubileum. Tvåårsminnet av den tionde kursen i jamska 1981 – Bo Oscarsson
  Apropå doften i en huggarkoja – Lars Göransson
  Fillsta-tufferna – Stefan Halvarsson
  Bäre du – Per-Gunar Norman
  Klent: Om sundsvall som Norrlands huvudstad – Lars-Göran Larsson
  Jag minns – Sigurd Svennerstam
  Litte leta jamska. Bällt du luur'n? – Bo Oscarsson
  Vad människor kan vara dumma ibland ... – Lars-Göran Larsson
  Gröndalen – Gunnar Nilsson
  Dikt – Tage Högmark
  Sundsvallar'n – JRA
  Jamtälven – "Indalsälven" – Bo Oscarsson (ideologisk älvräddare)
  Prolog – Ur Ströms hembygdsförenings årsbok 1935
  En utlandsjamtskas funderingar – Från ÖP:s insändarspalt
  Flata–Stockholm via Aspnäs på 35 timmar – Resebeskrivning från 1902 av Olof Olofsson d.y.
  Ömse artut – Lars-Göran Larsson
  Om Storsjö-Yran 1983 – Saxat från diverse dagstidningar

Jamtamot

  Ledare: Bröder! – Mats Östlund
  Några minnesvärda stunder – Mats Östlund
  Meddelande från medlemsregistret – Lars-Göran Larsson
  Jamtamotkvartetten – Per-Gunnar Norman
  Överhövdingens verksamhetsberättelse över Jamtamot 1982-83 – Lars-Göran Larsson
  Storsjöodjurssaxen fortfarande i Jamtamots ägo – "IÖ"
  Vidar Reinhammar, utnämnd till Storjamt – Storjamtskommittén
  Bilder från Norrlands nation tagna omkring 1930
  Ur protokollet 1930 – Gösta Eriksson
  Notis: Datorkommittén – Lars-Göran Larsson
  Sångboksmotet – Mats Östlund
  Ömse artut: Angående Jamtamots världsomfattande administration – Lars-Göran Larsson
  Mot Waxholm. En dag med Äcke – Mats Östlund
  Jamtamots hälsning – Teckning av Stefan Halvarsson