Jemtlands Tidning  –  1983:1

Format: A5   Antal sidor: 12
Redaktör: Arne Nilsson

Heimbygd

  Höstfunderingar från Jamtland – Gunnar Nilsson
  1983 års Hederspristagare, Lars Faxén – Stefan Halvarsson
  Ett annorlunda och troligen oväntat porträtt – Sigurd Svennerstam
  Två profiler från Strömsbygden – Nils Sjölander

Jamtamot

  Ledare: Några ord på vägen – Arne Nilsson
  Notis: Jamtamots boksamling – Nils Sjölander
  Broder ÖH:s ... reflektion över Fakultetsstyrelsen ... – Lars-Göran Larsson
  Angående "rörlighet" – Arne Nilsson
  Hur gammal är egentligen föreningen Jamtamot? – Arne Nilsson