Jemtlands Tidning  –  1982:2

Format: A5   Antal sidor: 19
Redaktör: Arne Nilsson

Heimbygd

  Kampen lever! – Arne Nilsson
  Frösön. Det forna Atlantis – "Ein som veit"
  Med Hardda genom Jamtland – Hans-Peter Burman
  Få fart på Sverige. Återinför "femten" – Bo Oscarsson
  Jämtar och härjedalingar. Broder- ellr brödrafolk – Lars-Olof Mattsson
  Något lite om landskapsgränser – Georg Hansson
  Väst är väst, öst är öst, och aldrig mötas de två! – Bo Oscarsson
  Jämtland år 2000. En framtidsvision – Lars-Olof Mattsson

Jamtamot

  Ledare: Några ord på vägen – Arne Nilsson
  ÖH:s kompromisslösa reflexion – Lars-Göran Larsson
  Motbilden – Rövkrok – Åke Rödin
  Verksamhetsberättelse 1981-82: Uppströms på minnenas älv – Gunnar Nilsson
  Jemtlands Tidning tio år! Epoken Ulf Pettersson – Stefan Halvarsson
  Dosa på villovägar – Lars-Göran Larsson