Jemtlands Tidning  –  1982:1

Format: A5   Antal sidor: 15
Redaktör: Arne Nilsson

Heimbygd

  1982 års Hederspristagare, Nils Nilsson – Stefan Halvarsson
  Jag minns – Anna-Märta Larsson
  Jamtlands historia – Bo Oscarsson
  Apropå vårt landskapsvapen –
  Två dikter – Tage Högmark
  Tage Högmark – Arne Nilsson
  Grisarna. En betraktelse över kulturförtryckets natur och orsaker – Bo Oscarsson
  Något om Flata – Nils Sjölander
  Norsk läsövning – Ur Adresseavisen
  Annons: När gav du din sugga een preg-test sist? – Global import, Uppsala
  J-H ej vunnet till Sverige genom vapenmakt ... – Kjell-Åke Sundelin

Jamtamot

  Ledare: Några ord på vägen – Arne Nilsson
  ÖH:s reflexioner. Från Näldsjöns strand – Gunnar Nilsson
  Jemtlands Tidning tio år! Epoken Thomas Johnsson – Stefan Halvarsson
  En ny Storjamt – Storjamtskommittén
  Motbilden – Snusdosdragning – Åke Rödin
  Apropå Alan Kristenson – Nils Sjölander
  Når mote e te ännes – Alan Kristenson