Jemtlands Tidning  –  1981:2

Format: A5   Antal sidor: 16
Redaktör: Arne Nilsson

Heimbygd

  Sagt om jamt'n sommaren 1817 – Wilhelm von Schubert
  Sagt om sundsvall – "Jamten"
  Storsvensk maktutövning – Bo Oscarsson
  Jamska – Dialekt eller språk? – Stefan Halvarsson
  Kung Kristians bittra erfarenhet av Jamtamotet – Kjell-Åke Sundelin
  Jamthistorier – förmedlade av Nils Sjölander & Gunnar Jönsson
  LT:s och ÖP:s rätt att vara lokalpatriotiska – Kjell-Åke Sundelin
  Älgjägaren som slutade jaga! – Arne Rubensson
  Kulturspalten – "Anonym Storjamt"

Jamtamot

  Ledare: Några ord på vägen – Arne Nilsson
  ÖH:s reflexioner – Gunnar Nilsson
  Två nya Storjamtar – Storjamtskommittén
  Det urtima Sommarmotet den 29 juli 1981 – Nils Sjölander
  O Jamtamot – Nils Bergvall
  Stor tävling – Gissa Jamten – Arne Nilsson & Peter Öhrnell