Jemtlands Tidning  –  1981:1

Format: A5   Antal sidor: 16
Redaktör: Lars-Göran Larsson

Heimbygd

  1981 års Hederspristagare, Carl-Göran Ekerwald – Stefan Halvarsson
  Dalälven, Ångermanälven, men Indalsälven!? – Bo Oscarsson
  Jamtmässodag – Nationaldagskommittén
  Flötgröt – Stefan Halvarsson
  Kommentar ang. artikeln "Flötgröt" – Lars-Göran Larsson
  Hemligt meddelande – JRA
  Astronomer från Jamtland. Del 3 – Carl V.L. Charlier – Nils Sjölander
  Jamtar – Hjälp Sverige ur krisen! – Bo Oscarsson
  Apropå "stora jamtar" i förra numret – Bo Oscarsson
  Litte leta jamska – Bo Oscarsson
  Artut – Förmedlat av Bo Oscarsson
  Klent – Per-Gunnar Norman
  Fyra jämtländska limerickar eller ett hundkoppel i Hallen – "xyZ"
  Huvva – Lars-Göran Larsson
  Sparka svinen ur läge – Lars-Göran Larsson
  Vilken hårresande skandal! – Bo Oscarsson

Jamtamot

  Ledare: Hej du dystre! – Lars-Göran Larsson
  Verksamhetsberättelse för 1979-80 – Hans-Peter Burman
  Varför sitter det så fast i Uppsala? – Gunnar Nilsson
  Hoverberget en gång till samt några allmänna funderingar – Björn Wahlstedt
  Till Br Walle – Stefan Halvarsson
  Erinringar från Goden – Nils Sjölander