Jemtlands Tidning  –  1980:2

Format: A5   Antal sidor: 20
Redaktör: Lars-Göran Larsson

Heimbygd

  Landskapet. Ett begrepp att värna om – Gunnar Nilsson
  Astronomer från Jamtland. Del 2 – Johan Bredman – Nils Sjölander
  Jul heeim – Per Hårstam & Per-Gunnar Norman
  När Arnljot började tala jamska – Bo Oscarsson
  Hurusom jag avlade visit vid Svegs tingsrätt – Ando Andersson
  Andersö skans. Befästningsanläggningen som aldrig blev färdig – Per-Gunnar Norman
  Jamtland i Polen? – Nils Sjölander
  Frihetsdikt – Bo Oscarsson
  Asaläran – Per-Erik Wåglin
  Hoverbergets naturreservat – Länsstyrelsen
  Blandat – Lars-Göran Larsson
  Annons: Gott Humör. Ny LP från Jämtängen – Hans-Peter Burman

Jamtamot

  Ledare: Alla stora svenskar är födda i Jämtland – Lars-Göran Larsson
  ÖH:s marvelösa reflektion – Kjell-Åke Sundelin
  Halvarius Svegi exilio. Utblick över Jamtamot – Stefan Halvarsson