Jemtlands Tidning  –  1980:1

Format: A5   Antal sidor: 16
Redaktör: Ulf Pettersson

Heimbygd

  Telegram från Astronomiska observatoriet
  Hederspris och Hederspristagare – Ulf Pettersson
  1980 års Hederspristagare, Bengt Gustavsson – Stefan Halvarsson

Jamtamot

  Ledare: Inte slutet, bara början!!!! – Ulf Pettersson
  Det ursprungliga nuvarande Jamtamot – Ulf Pettersson
  Motprotokoll nr 1 – 23/2 1915 – Valdemar Ocklind
  Styrelsehistorik – Lars-Göran Larsson
  Mot under tiden – Ulf Pettersson
  Jamtamot och musiken – Ulf Pettersson
  Storjamtar – Ulf Pettersson
  Filurer och figurer på Mot under senare år – Ulf Pettersson