Jemtlands Tidning  –  1979:2

Format: A5   Antal sidor: 28
Redaktör: Ulf Pettersson

Heimbygd

  Skojarknep i Hissmofors – "En som känt sulfitstanken"
  Bild: Hunnaschelbuan vid sekelskiftet
  Något om gränshandeln under 1800-talet – Stefan Halvarsson
  Dan när je skuull eell rate – Kjell-Åke Sundelin
  Artut? – Ulf Pettersson
  Minnen från min första älgjakt – Ando Andersson
  Något om konsten att brygga öl – Stefan Halvarsson
  Erik Olsson – Äcke – Per-Gunnar Norman
  Stoppa förtrycket. Del 5: Skattefjällsmålet – Bo Oscarsson
  Avdelningen citat – Ulf Pettersson
  Astronomer från Jamtland. Del 1 – Olof Hiorter – Nils Sjölander
  Bilder: 1979 års Hederspristagare med priser – Ulf Pettersson
  Klennt (om Östersunds historia) – Bo Oscarsson
  Första Norge-historien? – Ulf Pettersson
  Till II B goodbye – Hans-Peter Burman
  Jamt'n – Erik Olsson & Hans-Peter Burman
  E jamtlænnstaus – Erik Olsson & Hans-Peter Burman
  Utgrävningen av grishålan i Aspås – Bo Oscarsson & Björn Björck
  Bytte åt sig bil för museisaker – Saxat ur Länstidningen, 10/3 1978
  Insändare – Lars-Göran Larsson
  Professor Carl Zetterström – 150 år – Bo Oscarsson

Jamtamot

  Ledare: Nya friska ledbrutna tag – Ulf Pettersson
  ÖH:s reflexioner – Kjell-Åke Sundelin
  Verksamhetsberättelse 1978-79 – Lars-Göran Larsson & Ulf Pettersson
  Bör vi ansluta oss till Heimbygda? – Gunnar Nilsson
  Red:s reflexioner omkring "Bör vi ansluta oss ..." – Ulf Pettersson